Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Munkanélküliek nyilvántartása


 


1. A munkanélküliek nyilvántartásába akkor kerülhet felvételre, ha képes a munkavégzésre, aktívan munkát keres, és kész is azt elfogadni, valamint:

 • nincs munkaviszonya;
 • nem önfoglalkoztató;
 • nem részvényes és egyben ügyvezető személyegyesítő vagy tőketársaságnál;
 • nem alapító és egyben ügyvezető személy valamilyen hivatalnál;
 • nincs nyugdíj vagy rokkantsági biztosítása mezőgazdasági foglalkoztatotti státuszából kifolyólag;
 • nem nyugdíjas;
 • nincs diák, gyakornok vagy hallgató státusza;
 • nincs 26 év alatti, felnőttképzésben részt vevői státusza.

A munkanélküliek nyilvántartásába történő felvételhez szükséges feltételek teljesülését a más intézmények hivatalos nyilvántartásaiból szerzett adatok alapján ellenőrizzük. 
 

2. A munkanélküliek nyilvántartásába akkor is felvesszük, ha:  

 • munka mellett tanulmányokat folytat, amely alapján biztosítva van munkanélküliség esetére, és jelentkezik a Hivatalnál a munkanélküli pótlék folyósításáért, valamint aktívan keres munkát a tanulmányok folytatása mellett;
   
 • felnőtt képzésében részt vevői státusszal rendelkezik, és nem teljesíti a munkanélküli pótlék folyósításához szükséges feltételeket, viszont elmúlt 26 éves;
   
 • az EU, Európai Gazdasági Térség (Izland, Norvégia, Lichtenstein) vagy Svájc tagállamának állampolgára; 
   
 • Ön külföldi, olyan ország állampolgárságával, amely nem tagja az EU-nak, az Európai Gazdasági Térsének (Izland, Norvégia, Lichtenstein) vagy Svájcnak, és a törvény szerint szabad hozzáférése van a szlovén munkaerőpiachoz az alábbiak alapján:

  ⇒ állandó lakhely Szlovéniában;

  ⇒ ideiglenes lakhely Szlovéniában szlovén állampolgárral való családegyesítés okán,  szlovén származású külföldiként Szlovéniában él emberkereskedelem vagy törvénytelen foglalkoztatás áldozataként;

  ⇒ nemzetközi védelem alatt áll (a törvény alapján szabad hozzáférése van a szlovén munkaerőpiachoz az Ön családtagjainak is, akik Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek családegyesítés okán);

  ⇒ elismert státusszal rendelkezik ideiglenes védelem alatt álló személyként;
   
 • Ön külföldi, aki  érvényes egységes tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkezik, melyet a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, önfoglalkoztatás vagy munka alapján állítottak ki (EU Kék Kártyával rendelkező külföldi is);
   
 • ha Ön külföldi, aki ideiglenes tartózkodási engedély alapján tartózkodik Szlovéiában, vagy rendelkezik igazolással az időben benyújtott kérvényről a tartózkodási engedély meghosszabbítására, valamint a foglalkoztatása alapján vagy önfoglalkoztatás alapján eleget tesz a munkanélküli pótlék folyósításához szükséges feltételeknek, amíg ebben a pótlékban részesül;
   
 • ha Ön külföldi érvényes személyes munkavállalási engedéllyel, melyet még a Külföldiek foglalkoztatásáról és munkavállalásáról szóló törvény (ZZDT-1) alapján állítottak ki, az említett engedély lejártáig (75. cikk – a Munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény átmeneti rendelkezése: ZUTD).

A munkaerőpiachoz való szabad hozzáféréshez való jogát akkor is megtartja, amikor a tartózkodási engedély meghosszabbítására időben benyújtött kérvényről szóló igazolás vagy státusz alapján tartózkodik Szlovéniában.
 

3. Hogyan szerezhet igazolást arról, hogy bejelentkezett a Hivatalnál?  

Az igazolást arról, hogy bejelentkezett a Foglalkoztatásügyi Hivatalnál, megigényelheti elektronikusan a PoiščiDelo.si portálon, vagy kérheti személyesen a munkaügyi hivatalban.
 

4. Hogyan lehet elintézni a kötelező egészségbiztosítást?

Ne feledkezzen meg a kötelező egészségbiztosítás elintézéséről az Egészségbiztosítónál

Ha a foglalkoztatási hivatalnál igényelni fogja a munkanélküli pótlék folyósítását, az egészségbiztosítási ügyintézés folyamatának leírását a Munkanélküli pótlék alatt találja.  
 

5. Hogyan készüljön fel az első tanácsadó beszélgetésre?

Miután bejelentkezett a Hivatalnál, készüljön fel az első tanácsadó beszélgetésre személyes tanácsadójával. Javasoljuk, hogy a felkészülés során használja az eInformációs anyagot, amelyben megtalálja a Hivatallal való együttműködésre vonatkozó főbb információkat. 

Hol és hogyan jelentkezzen be a Hivatalnál?


Bejelentkezhet a munkaügyi hivatalnál, amelynek kirendeltségét Ön választja ki, attól függően, hol fog munkát keresni, illetve a lakóhelyéhez viszonyított közelség alapján. 

A nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával jelentkezhet be:

Skip Navigation LinksHomeMunkanélküliekNyilvántartásba vétel a HivatalnálMunkanélküliek nyilvántartása