Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Az álláskeresők nyilvántartása

Az álláskeresők nyilvántartása
 


1. Az álláskeresők nyilvántartásába felvesszük, ha Ön:

 • munkaviszonyban áll,
 • önfoglalkoztató,
 • háztartásbeli,
 • diák, hallgató vagy
 • egyéb módon munkaügyileg inaktív. 
   

2. Munkaszerződésének felmondására számít üzleti okoból vagy alkalmatlanság miatt?

Ez esetben a felmondás átvételétől számított 3 munkanapon belül feltétlenül jelentkezzen a Hivatalnál. Felvesszük Önt az álláskeresők nyilvántartásába. 

Röviden a legfontosabb határidők, amikor jelentkeznie kell a Hivatalnál:

 • 3 munkanapon belül a felmondás átvételétől számítva (az álláskeresők nyilvántartásába vételhez), majd
 • 30 naptári napon belül a munkaviszony megszűnését követően (a munkanélküliek nyilvántartásába vételhez).
   

3. Az álláskeresési nyilvántartásba akkor is felvesszük, ha Ön:

 • Ön külföldi, olyan ország állampolgárságával, amely nem tagja az EU-nak, az Európai Gazdasági Térsének (Izland, Norvégia, Lichtenstein) vagy Svájcnak, és a törvény szerint szabad hozzáférése van a szlovén munkaerőpiachoz az alábbiak alapján:

  ⇒ állandó lakhely Szlovéniában;

  ⇒ ideiglenes lakhely Szlovéniában szlovén állampolgárral való családegyesítés okán,  szlovén származású külföldiként Szlovéniában él emberkereskedelem vagy törvénytelen foglalkoztatás áldozataként;

  ⇒ nemzetközi védelem alatt áll (a törvény alapján szabad hozzáférése van a szlovén munkaerőpiachoz az Ön családtagjainak is, akik Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek családegyesítés okán);

  ⇒ elismert státusszal rendelkezik ideiglenes védelem alatt álló személyként;
   
 • Ön külföldi, aki  érvényes egységes tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkezik, melyet a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, önfoglalkoztatás vagy munka alapján állítottak ki (EU Kék Kártyával rendelkező külföldi is);
   
 • ha Ön külföldi érvényes személyes munkavállalási engedéllyel, melyet még a Külföldiek foglalkoztatásáról és munkavállalásáról szóló törvény (ZZDT-1) alapján állítottak ki, az említett engedély lejártáig (75. cikk – a Munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény átmeneti rendelkezése: ZUTD).

A külföldieknek az említett feltételeknek folyamatosan eleget kell tenniük, amíg szerepelnek az álláskeresők nyilvántartásában. 

Hol és hogyan jelentkezzen be a Hivatalnál?


Bejelentkezhet a munkaügyi hivatalnál, amelynek kirendeltségét Ön választja ki, attól függően, hol fog munkát keresni, illetve a lakóhelyéhez viszonyított közelség alapján. 

A nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával jelentkezhet be:

Skip Navigation LinksHomeMunkanélküliekNyilvántartásba vétel a HivatalnálAz álláskeresők nyilvántartása