Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Munkanélküli segély

Mikor válik jogosulttá a munkanélküli segélyre?

Munkanélküli segélyt kaphat:

 • ha a munkanélkülivé válást megelőző 24 hónapban legalább 9 hónapig biztosított volt;
 • ha még nem múlt el 30 éves, és a munkanélkülivé válást megelőző 24 hónapban legalább 6 hónapig biztosított volt;
 • ha rendszeresen fizetve lett a munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás (kivételt képeznek azok, akik a munkaviszonyuk alapján lennének jogosultak, de a munkáltatójuk, mint fizetésre kötelezett, nem fizette a járulékokat);
 • ha munkanélküli, és a munkaviszonya önhibáján kívül és nem saját szándékából szűnt meg, de teljesíti a többi törvényben előírt feltételt; valamint 
 • ha jelentkezik a Szlovén Köztársaság Munkaügyi Hivatalánál és a kötelező biztosítás megszűnésétől számított 30 napon belül beadja a munkanélküli segély iránti kérelmét. 

Munkanélküli segély


Mit kell tennie, hogy megkapja a munkanélküli segélyt?

1. Hogy megkaphassa a munkanélküli segélyt, a Hivatalnál be kell nyújtania egy munkanélküli segély iránti kérelmet. 

A kérelmező űrlaphoz hozzájuthat:

2. A kérelemhez mellékelni kell a munkaszerződés(eke)t.

Ha a munkaviszonya más okból szűnt meg, és nem a a határozott időre szóló munkaszerződés lejárta miatt (pl. rendes vagy rendkívüli felmondással, megállapodással, bírósági ítélet következtében), akkor ki kell tölteni a kérelem mellékletét is, és mellékelni a megfelelő igazolásokat.

3. Amennyiben a munkaviszonya megszűnését megelőző 8 hónapban betegség, szülés vagy rokkantság miatt táppénzt kapott a fizetés helyett, a kérelemhez mellékelni kell egy keresetigazolást az átlagfizetésre vonatkozóan.

Amennyiben még nem múlt el 30 éves, és 6 hónapnál rövidebb a foglalkoztatási biztosítotti jogviszonya, a kérelemhez mellékelnie kell egy keresetigazolást az utóbbi 5 hónapos átlagfizetésére vonatkozóan.

Az igazolás űrlapját kinyomtathatja a Hivatal honlapjáról, vagy beszerezheti a munkaügyi irodákban.


Milyen határidőket kell betartania?

Ön a kötelező biztosítás megszűnését követő naptól jogosult a munkanélküli segélyre, amennyiben a kötelező biztosítás megszűnését követő 30 napon belül jelentkezik a Hivatalnál, és kérvényt nyújt be a munkanélküli segély iránti igényére vonatkozóan.

Ez a határidő túlléphető:

 • betegség esetén,
 • ha a kérvényező jogosult a szülői pótlékra,
 • katonai szolgálat idején, 
 • ha a kérvényező védelmi és mentőtevékenységet végez, vagy arra képez ki másokat,
 • ha a kérvényező előzetes letartóztatásban van vagy börtönbüntetését tölti, illetve nevelő vagy gyermekvédelmi intézkedés alatt áll, legfeljebb 6 hónapos időtartamban.
NE FELEJTSE EL!


A felsorolt okok megszűnésekor 30 napon belül jelentkeznie kell a Hivatalnál, és be kell adnia kérvényét.

Ha a fenti határidő után adja be kérelmét, akkor a munkanélküli segély folyósítási ideje a biztosítás megszűnésétől számított 31. naptól a kérelem beadásának napjáig eltelt idővel csökken.

Az a biztosított, aki a biztosítás megszűnésétől számított 30 napon belül munkába áll, akkor jogosult a munkanélküli segélyre, ha jelentkezik a Hivatalnál és beadja a munkanélküli segély iránti kérelmét az ismételt munkaábaállás napja előtt.

Olvasson el mindent, mint kell tennie, hogy jogosulttá váljon és megkapja a munkanélküli segélyt, hogy mitől függ a munkanélküli segély összege és folyósításának ideje, illetve mikor szünetel, szűnik meg a munkanélküli segély vagy csökken annak összege.


A munkanélküli segély folyósításának ideje

A munkanélküli segély folyósításának ideje a biztosítotti jogviszony idejétől függ, a következőképpen:

 • 2 hónap annak a biztosítottnak, aki még nem töltötte be a 30. életévét, és a munkaviszonya megszűnését megelőző 24 hónap során legalább hat hónapig biztosított volt;
 • 3 hónap, ha a biztosítotti jogviszony kilenc hónaptól 5 évig tartott;
 • 6 hónap, ha a biztosítotti jogviszony 5 évtől 15 évig tartott;
 • 9 hónap, ha a biztosítotti jogviszony 15 évtől 25 évig tartott;
 • 12 hónap, ha a biztosítotti jogviszony több mint 25 évig tartott;
 • 19 hónap annak a biztosítottnak, aki betöltötte az 53. életévét, és a biztosítotti jogviszonya több mint 25 évig tartott;
 • 25 hónap annak a biztosítottnak, aki betöltötte az 58. életévét, és a biztosítotti jogviszonya több mint 28 évig tartott.

A munkanélküli segély kifizetése

A munkanélküli segélyt minden hónap 15-én fizetjük ki, az előző hónapra.

Ha 15-e szombatra, vasárnapra, ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a munkanélküli segélyt az adott hónap 13-án vagy 14-én fizetjük, az előző hónapra. 


Hogyan intézzük el magunknak az egészségbiztosítást?

Mit tesz a Munkaügyi Hivatal? 
A munkanélküli segély folyósításának ideje alatt a Hivatal bejelenti Önt a kötelező egészségbiztosításba, attól a naptól kezdve, amelytől határozatában elismeri az Ön munkanélküli segélyre való jogosultságát, és kijelenti a biztosítotti jogviszonyból a jogosultság leteltével, megszűnésével illetve szünetelésével. 

Mit kell Önnek elintéznie? 
A Hivatalhoz való bejelentkezés és a Ön munkanélküli segélyre való jogosultságáról szóló határozat meghozataláig saját magának kell a kötelező egészségbiztosítási jogviszonyt elintéznie a Szlovén Köztársaság Egészségbiztosító Intézete legközelebbi kirendeltségénél.

Amikor kézhez kapja a munkanélküli segélyre való jogosultságáról szóló határozatot, akkor a Szlovén Köztársaság Egészségbiztosító Intézete legközelebbi kirendeltségénél jelentkezzen ki az ideiglenes biztosítotti jogviszonyból, és érvényesítse jogát az esetleges járulék-túlfizetés visszajuttatására. 

Az Ön kötelező és kiegészítő egészségbiztosításának befizetését, és az ebből eredő biztosítotti jogviszonyát ellenőrizheti a Szlovén Köztársaság Egészségbiztosító Intézete honlapján.
 


A Szlovén Köztársaság Közbiztosítási és Tartásdíjalapjánál érvényesíthető jogok

Csődeljárás, kényszermegállapodás, illetve a munkáltató fizetésképtelensége miatt vált munkanélkülivé? A munkaadója nem fizette ki a fizetését, végkielégítését?

Olvassa el, hogyan érvényesítheti jogait a Szlovén Köztársaság Közbiztosítási és Tartásdíjalapjánál.

A kérvény beadásának határideje 90 nap a munkaviszony megszűnése után. A jogérvényesítési eljárás mindig a jogosult kérelmére indítható el!

A kérvényezőnek a kérelmet a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatalának területileg illetékes ügyfélszolgálatánál kell leadnia, ahol annak a vállalatnak a székhelye van, amely ellen a csődeljárás vagy a kényszermegállapodási eljárás elindult. Az űrlapok beszerezhetők a Foglalkoztatási Hivatal területi ügyfélszolgálatainál, valamint egyes Munkaügyi irodákban is.

Skip Navigation LinksHomeMunkanélküliekMunkanélküli segély