Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Törvényileg előírt adatszolgáltatás


Nagyobb létszámú dolgozói elbocsátás

Amennyiben cégében üzleti okokból 30 napon belül szükségtelenné válik nagyobb létszámú dologzó munkája, erről írásban tájékoztassa helyileg illetékes hivatalunkat. Tájékoztasson minket továbbá:

 • az eljárás részleteiről, amellyel megállapítást nyer a nagyobb létszámú dolgozó munkájának szükségtelenné válása,
 • a munkavégzés szükségtelenné válásának okairól,
 • a munkavállalói összlétszámról és a munkavállalói kategóriákról,
 • arról, hogy mely kategóriába tartoznak a feleslegessé váló munkavállalók és
 • a munkavégzés szükségtelenné válásának előrelátható határidejéről.

További információk: Munkaviszonyról szóló törvény (98-103. cikk).
 


Tájékoztatás a felmondási idejüket töltő munkavállalókról

Amennyiben vállalatában üzleti okból vagy alkalmatlanság miatt felmondja valamely munkavállaló munkaszerződését, és számára nem kínál új munkaszerződést, erről a Munkaviszonyról szóló törvény alapján (ZDR-1) a felmondási idő megkezdésekor tájékoztatnia kell a foglalkoztásügyi hivatalt. A tájékoztatást az internetes szolgáltatás használatával teheti meg (eDOR), a munkáltatói portálon.

Amennyiben a munkavállaló, vagy több munkavállaló munkaszerződését rendes felmondással szünteti meg üzleti ok, vagy alkalmatlanság miatt, és számára/ukra nem ajánl új munkaszerződést, a munkavállaló(k)nak az álláskeresés miatt munkától távol töltött napokra kifizetett bruttó fizetésre vonatkozó bérköltség kompenzációt igényelhet. Amennyiben igényelni szeretné a kompenzációt, azt a felmondási idejüket töltő munkavállalókról szóló adatszolgáltatási eljárás során jelezheti. Ehhez az internetes szolgáltatás (eDOR) munkáltatói portálját használhatja.

Az eDOR internetes szolgáltatás segítségével Ön:

 • tájékoztathatja a Hivatalt a munkaszerződés felmondásáról
 • bejelentheti a bruttó fizetés bérköltsége után járó kompenzációhoz szükséges adatokat arra a fizetésre vonatkozóan, melyet a munkavállalónak a felmondási idő alatt a munkától távol töltött napokra fizetett ki.  
Fontos:
 

Munkáltatóként köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkanélküliek biztosításból eredő jogairól és arról, hogy a munkaszerződés felmondásától számított három munkanapon belül feltétlenül be kell jelentkeznie az álláskeresők nyilvántartásába a Hivatalnál. Amennyiben a megadott határidőn belül nem jelentkezik be, a munkanélküliség ideje alatt alacsonyabb összegű támogatásban fog részesülni. 

További információ:


Részidős munka

Olyan munkavállalóval, aki másik munkáltatónál teljes idejű munkát végez, kivételes esetekben részidős munkavégzésről szóló munkaszerződést köthet, legfeljebb heti nyolc órás munkavégzésre, a munkáltatók előzetes hozzájárulásával, amennyiben hiányszakmabeli munkavégzésről, oktató-nevelő, kulturális-művészi vagy kutató munkavégzésről van szó. 

A hiányszakma megállapításának érdekében a Hiányszakma megállapítására vonatkozó beadányt (a Munkaviszonyról szóló törvény (ZDR-1) 147. cikke alapján) kell benyújtani. Kérjük, a nyomtatványt töltse ki, írja alá és küldje el a Projekt.CPD@ess.gov.si email-címre. 

Az írásos beadványnak tartalmaznia kell a következőket:

 • munkáltató megnevezése és címe,
 • kapcsolattartó személy,
 • a szakma, illetve munkahely megnevezése,
 • a munkahely pontos,címe
 • a munkahely munkaköri leírása, illetve feladatok megnevezése, amelyeket részidős foglalkoztatással kíván ellátni,
 • a részidős munkavégzéshez elvárt képzettség megnevezése (képzési program és a végzettség megnevezése a KLASIUS alapján: http://www.stat.si/klasius/) a munkáltató általnos gi aktusaival összhangban, valamint
 • azokat a további feltételeket, melyeknek a részidős munkavégzést ellátó személynek meg kell felelnie.

A beadvány alapján a Hivatal továbbítani fogja Önnek a hiányszakmára vonatkozó értékelést.  

Skip Navigation LinksHomeMunkaadókTörvényileg előírt adatszolgáltatás