Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Rokkantak foglalkoztatása és munkavégzése

A rokkantak alkalmazásának kvótája és a rokkantak alkalmazásának támogatása

A rokkantak alkalmazásának kvótáját köteles teljesíteni minden olyan munkaadó, aki jogi vagy fizikai személy, aki a Szlovén Köztársaságban van bejegyezve és akinek legalább 20 alkalmazottja van.

A kvóta az egy munkadó alkalmazottainak számához viszonyított, kötelezően foglalkoztatandó rokkant munkavállalók száma, amely nem lehet alacsonyabb az összfoglalkoztatottság 2%-ánál és nem lehet magasabb az összfoglalkoztatottság 6%-ánál.

Amennyiben munkaadóként nem foglalkoztat rokkantat, köteles járulékot fizetni a Szlovén Köztársaság Közbiztosítási, tartásdíj- és rokkantsági alapjának Rokkantsági alapjába

Ha túlteljesíti a kvótát, vagy nem köteles azt alkalmazni, akkor rokkant munkavállaló foglalkoztatásakor mentesül a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék fizetési alól és/vagy jutalmat kaphat a kvóta túlteljesítéséért. Ez az önfoglalkoztató rokkantakra is vonatkozik.

A támogatott foglalkoztatás esetében a foglalkoztatott rokkanttal egyéb támogatásra is jogosult a Szlovén Köztársaság Rokkantak foglalkoztatását támogató alapjánál, és a támogatott foglalkoztatás költségeinek visszatérítésére.

A szakmai segítség más formái

A területi ügyfélszolgálatainkon dolgozó rehabilitációs tanácsadók tanácsaikkal segíteni tudnak a munkanélküli rokkantak foglalkoztatásában.

A rehabilitációs tanácsadó folytatja le a rokkantságot elismerő eljárást és a foglalkoztatási rehabilitáláshoz való jogokkal kapcsolatos eljárást a mi saját bizottságunk előtt, valamint ha szükséges, átirányítja a rokkantat a foglalkoztatási rehabilitálás keretében elérhető szolgáltatásokhoz.

A foglalkoztatási rehabilitálás keretében elérhető szolgáltatások a következők:

  • a rokkant tudásának, képességeinek és érdekeinek megállapítása;
  • segítségnyújtás a megfelelő munka és állás megtalálásában, ehhez hozzá tartozik a szociális készségek és képességek fejlesztése; 
  • betanítás a konkrét munkahelyen, biztosítva az utánkövetést és a szakmai segítséget; 
  • a rokkant konkrét munkahelyének és munkakörnyezetének elemzése;
  • a munkahely és a munkakörnyezet átalakítási tervének elkészítése, a munkához szükséges felszerelésre és eszközökre vonatkozó tervek elkészítése;
  • a foglalkoztatási lehetőségek felmérése.

A foglalkoztatási rehabilitálás után elkészítjük a foglalkoztatási lehetőségekre vonatkozó felmérést, Ebben azt mérjük fel, milyen munkavállalási lehetőségek vannak a rokkant számára, leírjuk a számára megfelelő munkákat és azokat a korlátozásokat, amelyeket az esetében a munka során figyelembe kell venni, valamint a támogató szolgáltatások és a munkahely átalakításának szükségességét. Ha ezen felmérés alapján megvalósul a támogatott és védett foglalkoztatás, vagy ha lehetetlenné válik a foglalkoztatás, kiadjuk az erre vonatkozó határozatot.

A rokkantak foglalkoztatásának lehetőségeire, a munkahelyek átalakítására, valamint a szakmai segítségre vonatkozó kérdések többségére választ kaphat az ön foglalkozás-, közlekedés- és sport-egészségügyi szakorvosától.

Más szakemberekhez illetve intézményekhez is fordulhat:

Skip Navigation LinksHomeMunkaadókRokkantak foglalkoztatása és munkavégzése