Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

A Hivatal szervezete

A Szlovén Köztársaság Munkaügyi Hivatala közintézményi státussal rendelkező önálló jogi személy, amely a Szlovén Köztársaság egész területén egységesen működik.

A Munkavállalásról és a munkanélküliek biztosításáról szóló törvény 61. szakasza alapján lett megalapítva, Alapszabálya alapján a Hivatal székhelye: Ljubljana, Rožna dolina, cesta IX / 6.

Szervezetileg a Hivatal három szinten működik, a székhelyén, ahol az igazgatóság és a Központi ügyfélszolgálat van, valamint a területi ügyfélszolgálatokon és a munkaügyi irodákban. 
 
A Szlovén Köztársaság Munkaügyi Hivatalának általános szervezeti ábrája


A Hivatal szervezeti egységeinek szervezeti ábrája 


A Hivatal igazgatása

Az Alapszabály alapján a Hivatal igazgatását a Hivatal Tanácsa és a vezérigazgató végzik. A Munkaügyi Hivatal Tanácsának 13 tagja van: 

  • a Szlovén Köztársaság kormányának képviselői: Mojca Pršina, Magdalena Šverc, Mitja Marn, Tanja Vertelj, Damjana Karlo, Maja Toni;
  • a munkaadók képviselői: Andreja Sever, Branko Meh in Tatjana Pajnkihar Napret;
  • az ország területén működő szakszervezetek képviselői: Bojan Hribar, Matija Drmota, Aleš Bortek;
  • a Hivatal Alkalmazotti Tanácsának képviselője: Tomaž Bernik. 
     

A Központi ügyfélszolgálat és az Igazgatóság

A Központi ügyfélszolgálat és az Igazgatóság biztosítja a törvényben előírt tevékenység szakmai és operatív megvalósításához szükséges egységes módszertant, és a Hivatal keretein belül minden szervezeti területnek informatikai, analitikai, jogi, humánerőforrás-, pénzügyi, számviteli és fejlesztési-szervezési támogatást nyújt.
 

A Területi ügyfélszolgálatok

A Hivatal Területi ügyfélszolgálatai szakmai és operatív feladatokat végeznek a saját illetékességi területükön, követik és tanulmányozzák a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok változását, valamint tanácsadással, szakmai és operatív segítségnyújtással támogatják a területükön működő Munkaügyi irodákat, együttműködnek a munkaadókkal, a Hivatal tevékenységi körében dolgozókkal, illetve a foglalkoztatásban szereplő regionális és helyi alanyokkal.

A Hivatal Területi ügyfélszolgálatai
 

Munkaügyi irodák

A Munkaügyi irodák közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, biztosítják számukra a munkaközvetítési, foglalkoztatási, foglalkoztatással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatásokat, munkanélküliség esetén a biztosítási ügyekkel kapcsolatos jogok érvényesítését, végrehajtják a foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket, és pályaválasztási tanácsadást végeznek diákoknak és felnőtteknek egyaránt.
 

A Hivatal Alkalmazotti Tanácsa és Szakszervezete

Az alkalmazottak munkaviszonyra és személyzeti kérdésekre vonatkozó jogait az Alkalmazotti Tanács valósítja meg, a Hivatal Alapszabályának határozataival összhangban. Az Alkalmazotti Tanács együttműködik a Szakszervezettel.