Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Törvényhozás

A Hivatal munkájának törvényességi alapjai

 • A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény (Zakon o urejanju trga dela, ZUTD), amely a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 80/2010-es számában jelent meg (Uradni list RS, št. 80/2010), és 2011. 01. 01-től a korábban érvényben lévő A munkavállalásról és a munkanélküliek biztosításáról szóló törvény helyébe lépett (Uradni list RS, št. 107/06-UPB1).
   
 • A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ZUTD-A), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 21/2013-as számában (Uradni list RS, št. 21/2013), és 2013. 04. 12-től hatályos.
   
 • A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ZUTD-B), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 63/2013-as számában (Uradni list RS, št. 63/2013).
   
 • A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ZUTD-C), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 100/2013-as számában (Uradni list RS, št. 100/2013).
   
 • A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ZUTD-D), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 55/2017-as számában (Uradni list RS, št. 55/2017).
   
 • Az államháztartási egyensúlyról szóló törvény (Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZUJF), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 40/2012-es számában (Uradni list RS, št. 40/2012).
   

Egyéb törvények, szabályzatok és előírások

A Hivatal feladatait és illetékességét a foglalkoztatás, a foglalkoztatási programok, az ösztöndíjak kiosztása, a pályaválasztási tanácsadás, a munkanélküliek biztosítása, az ideiglenes és időszakos diákmunka-közvetítés, a külföldi állampolgárok foglalkoztatása és munkája területén számos törvény, szabályzat és egyéb előírás szabályozza.

 • A munkanélküli nyilvántartásba való be- és kijelentkezésről, a foglalkozási tervekről, a munkahelykereséssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint a munkanélküli nyilvántartásban lévők ellenőrzéséről szóló szabályzat (Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 106/2010-es számában (Uradni list RS, št. 106/2010).
   
 • A munkanélküli nyilvántartásba való be- és kijelentkezésről, a foglalkozási tervekről, a munkahelykereséssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint a munkanélküli nyilvántartásban lévők ellenőrzéséről szóló módosított és kiegészített szabályzat (Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 10/2014-es számában (Uradni list RS, št. 10/2014).
   
 • A munkanélküli nyilvántartásba való be- és kijelentkezésről, a foglalkozási tervekről, a munkahelykereséssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint a munkanélküli nyilvántartásban lévők ellenőrzéséről szóló módosított és kiegészített szabályzat (Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 98/2015-ös számában (Uradni list RS, št. 98/2015).
   
 • A Szlovén Köztársaság Munkaügyi Hivatala által közzétett, szabad munkahelyekre illetve azok fajtájára vonatkozó adatok közzétételének módjáról, valamint a munkaközvetítési eljárásról szóló szabályzat (Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 59/2013-as számában (Uradni list RS, št. 59/2013).
   
 • A Szlovén Köztársaság Munkaügyi Hivatala által közzétett, szabad munkahelyekre, illetve azok fajtájára vonatkozó adatok közzétételének módjáról, valamint a munkaközvetítési eljárásról szóló módosított és kiegészített szabályzat (Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 97/2015-ös számában (Uradni list RS, št. 97/2015).
   
 • Az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedéseiről szóló szabályzat (Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 20/2012-es számában (Uradni list RS, št. 20/2012).
   
 • Az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedéseiről szóló módosított szabályzat (Spremenjen Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 28/2014-es számában (Uradni list RS, št. 28/2014).
   
 • A közmunkaprogramok kiválasztásáról és társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 96/2013-as számában (Uradni list RS, št. 96/2013).
   
 • Szabályzat a munkavállalók bevonásáról a felmondási idő alatt történő foglalkoztatási intézkedések körébe (Pravilniku o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom), megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos lapjának 57/2013-as számában (Uradni list RS, št. 57/2013).
   

A foglalkoztatásra vonatkozó törvényeken és előírásokon kívül a Hivatal azoknak a törvényeknek és előírásoknak az alapján is tevékenykedik, amelyek más, rokon társadalmi tevékenységeket szabályoznak. Ezek: 

 • A nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju),
 • Az egészségmegőrzésről és egészségbiztosításról szóló törvény (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju),
 • A külföldi állampolgárok foglalkoztatásáról és munkavállalásáról szóló törvény (Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev),
 • A jogellenes foglalkoztatás és a feketemunka megakadályozásáról szóló törvény (Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno),
 • A foglalkoztatási rehabilitálásról és a rokkantak foglalkoztatásáról szóló törvény (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov), 
 • oktatásra vonatkozó törvények (pályaválasztás, pályaválasztási tanácsadás és oktatás),
 • a munkaviszonyra vonatkozó előírások (kirendelt munkavállalók, gyakornoki státus, munkaszerződések, ellenőrzések stb.),
 • a szociális biztosításra vonatkozó előírások (gyermekágyi segély, vagyonbecslés, földterületek utáni bevételek, inflációkövető bér- vagy nyugdíjemelés stb.),
 • európai uniós jogszabályok.

A hatályos jogszabályok megtekinthetők a Munkaügyi Minisztérium honlapján is.

A Hivatal feladatait a Hivatal munkaterve határozza meg, amelyet a Hivatal Tanácsa fogad el, a Hivatal alapokirata pedig a Hivatal Alapszabálya (nem hivatalos, letisztázott szöveg).